top of page
גולשים ללא גבולות

תכנית לטווח קצר

גולשים ללא גבולות

באירוע הראשון ייקבע תאריך למפגש ראשון  בתל אביב וזאת בהתאם לתחזית הגלים בחופים
בחוף ייפגשו התלמידים עם מדריכי הגלישה להיכרות ראשונית ולשיעור עיוני ופרקטי בגלים.
.לתלמידים יסופקו גלשנים בתרומה מאחד ממועדוני החוף        
.הגלשנים שיסופקו יהיו גלשני סופט המותאמים בגודלם לכל תלמיד.
לאחר השיעור העיוני יקבעו מדריכי הגלישה ובהתאם לצרכים של כל תלמיד את הגלשן המתאים עבורו לכניסה ראשונה למים.
לכל תלמיד יוצמד במים מדריך בחניכה אישית ואף יעלה איתו על הגלים.
בזמן הכניסה למים התלמידים והמדריכים יצולמו וזאת על מנת שהמדריכים יתרשמו מיכולות הגלישה של כל תלמיד בשביל חניכה אישית ושיפור התלמידים לשיעורים הבאים.
בסוף האירוע יתקיימו שיחות בין התלמידים למדריכים על מנת להבין ולהתרשם מכל תלמיד על החוויה שלו מהמים.
בין המדריכים ,ההורים ,החונכים והעמותות של התלמידים יהיה קשר ישיר על מנת לפקח על התהליך.

תודה שהגשת!

bottom of page