top of page
גולשים ללא גבולות

הצטרפו לקהילה

להיות חלק

להתנדב

לתרום ולעזור

עזרו לנו להפוך ולהיות ארגון משמעותי.

תרומתכם תסייע לנו לבסס את הפרויקט והפעילות ולטובת מתן סיוע למאות נכי צה"ל והלומי קרב. פיתוח פלטפורמות והכשרות שיסייעו לנו להעניק חווית טיפול שיקומית ומשמעותית דרך הגלישה והים.
 

אנו שואפים לקדם ולהקים מרכז שיקום לאלו שנפצעו במהלך הגנה עלינו ועל המדינה. ובדרך לחיים טובים יותר.

bottom of page